Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων….

Το πλήρες κείμενο: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Καλλλιτεχνικών Σχολείων για το σχ.έτος 2018-19

Χωροταξική κατανομή Καλλιτεχνικών σχολείων – Αίτηση γονέα/κηδεμόνα