Σε εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου και όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:….

Το πλήρες κείμενο: Διευκρινίσεις για τη Διδασκαλία Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο

ΦΕΚ Β 1171_2017 Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΑ 2017_18