Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το ΙΕΠ εγκρίνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικής διημερίδας και βιωματικών εργαστηρίων, στη Σύρο, με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση»…

Το πλήρες κείμενο: Διοργάνωση Διημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο – Ανακοινοποίηση

Όσοι και  όσες εκπαιδευτικοί Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιωματικό Εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διημερίδας, το Σάββατο 12/5/2018, 10.30πμ-12.30μμ με βάση το συνημμένο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο παρακάτω e-mail: ss-v-thmias@naigaiou.pde.sch.gr

Πρόσκληση – Πρόγραμμα