…. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του ΕΥΖΗΝ αποτελεί το πρόγραμμα Αξιολόγησης Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας των μαθητών, το οποίο διενεργείται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

Στα σχολεία που υλοποίησαν το Πρόγραμμα Αξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2016-17, προβλέπεται η αποστολή των βεβαιώσεων για τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των Προϊσταμένων/Διευθυντών στη διενέργεια του Προγράμματος.

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών θα υπογραφούν από τον Προϊστάμενο/Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου, ενώ οι βεβαιώσεις συμμετοχής των Προϊσταμένων και των Διευθυντών των σχολείων, θα πρέπει να υπογραφούν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της κάθε Διεύθυνσης. 

Για την ενημέρωση σας σχετικά με τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα σας επισυνάπτουμε λίστες με τα στοιχεία των σχολείων που υλοποίησαν το Πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2016-17, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, γραφείο/διεύθυνση και γεωγραφική περιφέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ http://eyzin.minedu.gov.gr/  ή να μας καλέσετε στο 210/9549271.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υλοποίησης ΕΥΖΗΝ

Νηπιαγωγεία 2016-17

Δημοτικά 2016-17