Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ70 (ΣΤ’ΦΑΣΗ) και ΠΕ60 (Ε’ΦΑΣΗ)

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Ε’ φάση) και ΠΕ70 (ΣΤ’ φάση) που προσελήφθησαν στις 26/1/2018 οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν το συντομότερο δυνατό.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ70 (ΣΤ’ΦΑΣΗ) και ΠΕ60 (Ε’ΦΑΣΗ)

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Ολοκαυτώματος

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την επέτειο του Ολοκαυτώματος

Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας

Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ. Α’/13-9-2017), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας, σύμφωνα με το αριθ. 50913/899/1.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύουν και εφαρμόζονται στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…

Ημερίδα eTwinning – 1ο Δημοτικό σχολείο Τήνου

Ημερίδα eTwinning

1ο Δημοτικό σχολείο Τήνου – Ιωάννη Μεταξά 2, Χώρα Τήνου

Σάββατο, 03 Φεβρουαρίου στις 12:00

eTwinning Live – Twinspace

Εργαστήριο / Εύερση εταίρων / Ενσωμάτωση Συνεργατικών Εργαλείων

Εγγραφές: https://goo.gl/vRDhqM     https://goo.gl/4Cjf16

Κατεβάζετε την αφίσα από εδώ .

«Δημιουργία λαχανόκηπου-κομποστοποίηση-εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας» στα δημοτικά της Σύρου, σχ. Έτος 2017-18

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, διαμέσου της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης προγραμματίζει,  για τη σχολική χρονιά 2017-2018, την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο: «Δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου-φυτωρίου – Αειφόρο αλιευτική διαχείριση  –   Εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση».

Έγκριση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου-φυτωρίου-Αειφόρο αλιευτική διαχείριση-Εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση» στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου-φυτωρίου – Αειφόρο αλιευτική διαχείριση – Εξοικονόμηση οικιακής ενέργειας – Ανακύκλωση -Κομποστοποίηση». Σχ. Έτος 2017-18

Τριήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με το ΚΠΕ Κορθίου στη Σαντορίνη, 23-25 Φεβρουαρίου 2018

H Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διαμέσου της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Β/θμιας Κυκλάδων, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κυκλάδων και τον Υπεύθυνο του προγράμματος  «Life Andros» διοργανώσει στην Θήρα, τριήμερο βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα: «Θήρα: θαλασσοξυπνημένη-από τα σωθικά της βροντής, πέτρα πικρή, δοκιμασμένη, αγέρωχη…» στη Σαντορίνη, από την Παρασκευή…

Εγγραφή στο σεμινάριο Open Sankore (λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα) για το σχ.έτος 2017-18

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Open Sankore (Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα)».

 Εκπαιδευτικά αντικείμενα – Απαιτήσεις

Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων στην διδασκαλία μαθημάτων. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.

Όσον αφορά τις γνώσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα…

Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ.έτος 2017-2018

Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και β) πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.

Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών eTwinning (2017-18 και 2018-19)

… προκηρύσσουμε την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2017 – 2019 στις περιοχές ευθύνης όπου δεν είχαν καλυφθεί οι θέσεις,…

Το πλήρες κείμενο: Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Πρεσβευτών eTwinning (2017-18 και 2018-19)

“Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα-Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια” στα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της χώρας

… το εν λόγω αίτημα για την υλοποίηση του πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικής δημιουργίας και αξιοποίησης του επισυναπτόμενου υλικού με τίτλο: «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα-Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια», στα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της χώρας, γίνεται αποδεκτό, για το σχολικό έτος 2017-18, διότι πληροί τους όρους της παιδαγωγικής καταλληλότητας και της επιστημονικής επάρκειας…

Το…