Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Open Sankore (Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα)».

 Εκπαιδευτικά αντικείμενα – Απαιτήσεις

Το σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων στην διδασκαλία μαθημάτων. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.

Όσον αφορά τις γνώσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα βασικά στη χρήση του υπολογιστή, επεξεργαστή κειμένου, πλοήγηση στο διαδίκτυο, email. Για ό,τι άλλο χρειαστεί θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και βοήθεια από τον επιμορφωτή της e-τάξης σας.

Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνεται για το OpenSankore:

Εγκατάσταση, διορθώσεις και ρυθμίσεις. Το λογισμικό παίζει και στον υπολογιστή σας, χωρίς να έχετε διαδραστικό πίνακα.

  • Διαχείριση εγγράφων με το OpenSankore
  • Βιβλιοθήκη δραστηριοτήτων
  • Διαδραστικές Εφαρμογές στην Γλώσσα, μαθηματικά, Φυσική κλπ
  • Κουιζ
  • Εγγραφή παρουσίασης σε βίντεο
  • Δημιουργία σεναρίου

κ.α.

 Διαδικασία

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου από απόσταση. Κάθε εβδομάδα (την Δευτέρα) θα αναρτάται στον ιστοχώρο του σεμιναρίου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας, καθώς και κάποιες δραστηριότητες – ασκήσεις, τις οποίες οι επιμορφούμενοι θα καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Όλη η διαδικασία θα υποστηρίζεται και θα ενισχύεται παράλληλα από την επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ, αποστολή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας του moodle, καθώς και μέσω του ooVoo και της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης BigBlueButton (ΒΒΒ).

 Βεβαίωση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όσους επιμορφούμενους έχουν υλοποιήσει και έχουν υποβάλει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των ανατιθέμενων δραστηριοτήτων.

Διάρκεια

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 100 ωρών (5 μήνες) και ξεκινά από τον Ιανουάριο 2018 μέχρι τον Μάιο 2018. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της κοινότητας που έχει δημιουργηθεί, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, email, τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι (επιμορφούμενοι και επιμορφωτές) συμμετέχουν εθελοντικά.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στα σεμινάρια θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους από την

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 έως και την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2017

στην διεύθυνση https://goo.gl/forms/pnx6cx7WWPZ0QC0K3

  • Δικαίωμα εγγραφής στο σεμινάριο, έχουν οι εκπαιδευτικοί των Κυκλάδων που στο σχολείο τους υπάρχει διαδραστικός πίνακας
  • Επειδή οι θέσεις στο σεμινάριο είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Τζιμόπουλο Νίκο στο ntzimop@sch.gr

Ο Υπεύθυνος των σεμιναρίων

Νίκος Τζιμόπουλος