Η Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:

  • από Περιοχή σε Περιοχή,
  • από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ.
    Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dipe.kyk.sch.gr.

Ενστάσεις υποβάλλονται από 8-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 από τους ενδιαφερόμενους.

Παρακαλούνται, με ευθύνη των διευθυντών, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ_ΕΕΕΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ