Σας ενημερώνουμε σχετικά με την Εγκύκλιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων το Σχ. Έτος 2017-18, τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΠΕ Ν. Κυκλάδων και την ενδεικτική θεματολογία που προτείνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχετικά με το πρακτικό κομμάτι των προγραμμάτων:

Η εγκύκλιος αφορά Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί, είναι σημαντικό  να συμπληρώσετε το συνημμένο έγγραφο της ΠΕ Κυκλάδων: ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2017-18.

  1. ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΣΧ.ΠΡΟΓΡ_2017-18
  2. Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Σχ. Προγραμμάτων για το σχ. έτος 2017-18
  3. Ενδεικτική θεματολογία_ΑΥ_ΠΕ_ΠΘ_2017-18
  4. Το έγγραφο των Διευκρινήσεων της Υποβολής Σχ. Δραστηριοτήτων για ΠΕ Κυκλάδες