Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Β? Φάση ΠΕ71 και ΠΕ70ΕΑΕ, οφείλουν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Καλή αρχή, καλή δύναμη στο έργο σας!!!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθετήσεις ΕΑΕ – Β’ φάση