Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

  1. τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν free version of Sketchup. Κυκλάδων β’ φάσης, όπως καταρτίστηκε στη με αρ.22/20-09-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, ο οποίος κυρώθηκε με τη με αρ.πρωτ 신도리코 복합기 다운로드. 7461/21-9-2017 (ΑΔΑ:65Χ64653ΠΣ-4ΛΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν dsm 5.2 다운로드. Αιγαίου.
  2. την πρόσκληση των υποψηφίων διευθυντών για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Shareware download. Κυκλάδων.
  3. το έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 생존가계부 무료 다운로드. Κυκλάδων.

Οι δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται εγγράφως, την Πέμπτη, 21/9/2017 έως τις 16:00:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων: Ι 엔트리 다운로드. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 και κατόπιν με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή) ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr  και κατόπιν με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καλούν στη ΔΠΕ Κυκλάδων για επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής τους 예능 무료 다운로드.

  1. Αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών δημοτικών σχολείων Ν wellget 다운로드. Κυκλάδων β’ φάσης
  2. Πρόσκληση των υποψηφίων διευθυντών για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Monica. Κυκλάδων
  3. Έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν July Melon Top 100 download. Κυκλάδων