ΣΧΕΤ:  Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμούς
1) 26587/Ε1/16-02-2017  με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017»
2) 30611/Ε1/23-02-2017 με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
3) 31658/Ε1/24-02-2017 με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, η Διεύθυνση Π.Ε html5 video 다운로드. Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:
?  από Περιοχή σε Περιοχή,
?  σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
?  από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ Download the classic game Goindoll.
?  για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης
Ανάκληση αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι και δύο (2) μέρες πριν τη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης στο ηλεκτρονικό σύστημα 쏘우 4 다운로드.
Ενστάσεις υποβάλλονται από 20-03-2017 μέχρι και 22/03/2017 ώστε στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Ν ntoskrnl exe 다운로드. Κυκλάδων. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες αιτήσεων και δε θα γίνουν δεκτές ενστάσεις για αλλαγή μοριοδότησης Windows 7 iso download.
Παρακαλούνται, με ευθύνη των διευθυντών, να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί Kyobo Mungo apk.

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 지구멸망 양승호 다운로드. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 스페이스공감 다운로드. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 아이패드 프로 pdf 다운로드. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ ΕΕΕΕΚ