Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ 60 και τακτικού ΠΕ 06. Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας τους στη Δ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ60 και τακτικού ΠΕ06