Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:
α) τον πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν ή μη τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά 4k desktop download.
β) τον πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά 윈도우7 oem iso 다운로드.

Όσοι υποψήφιοι Διευθυντές επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν ή μη τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (πίνακας Α), όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων (πίνακας Β), θα πρέπει να την καταθέσουν στην οικεία Διεύθυνση από 7/9/2016 έως και 9/9/2016, πρώτα με fax και έπειτα με ταχυδρομείο 안녕이라고 말하지마 다운로드.

 

Πίνακας Α

Πίνακας Β