Παρακάτω θα βρείτε  τη διευκρινιστική εγκύκλιο για το κώλυμα μετακίνησης των εκπαιδευτικών λόγω των απεργιακών ακινητοποιήσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Εγκύκλιος