Επισημαίνεται ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ θα συνυπολογιστούν μετά την κατάθεση των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

 

Ανακοινοποιήσεις Μορίων για Μετάθεση/Βελτίωση Θέσης Εντός ΠΥΣΠΕ.

Ανακοινοποιήσεις Μορίων για Μετάθεση απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Ανακοινοποιήσεις Μορίων για Μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ.