Ονομασία Μοριοδότηση Οργανικότητα Τηλέφωνο
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ Η 2/Θ 22860-28670
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΣΤ 2/Θ 22850-62336
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΣΤ 1/Θ 22850-62007
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ Ε 4/Θ 22810-80003
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ Ε 1/Θ 22810 63374