Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 ΦΕΚ 31-05-22

Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τις διακοπές του Πάσχα

Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης μετά τις διακοπές του Πάσχα

Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

Ενημέρωση σχετικά με τον προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑ΄ ΦΑΣΗΣ [Covid-19] A’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α.Π. Υπηρεσίας

Ημ. Παραλαβής

Θέμα

Α.Π. Εγγράφου

Ημ. Εγγράφου

2611

29/3/2022

Πρόσληψη 28 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35462/Ε1

29/3/2022

2610

29/3/2022

Πρόσληψη 137 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35440/Ε1

29/3/2022

2609

29/3/2022

Πρόσληψη 32 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, σε δομές ΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35414/Ε1

29/3/2022

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID-19 (ΙΑ ΦΑΣΗ)

  1. Προσλήψεις_Πθμια_Γενική_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022
  2. Προσλήψεις_Πθμια_ΕΑΕ_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022

Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test

Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test (για Πέμπτη 27-1-2022 και Παρασκευή 28-1-2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ COVID

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)