Έγκριση της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2022

Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2022

9ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Η Εκπαίδευση και ο ξεριζωμός του Ελληνισμού»

9ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής/Φυσικών “Αριστοτέλης” – Τροποποίηση

Τροποποίηση ημερομηνιών και τόπου διεξαγωγής των εγκριθέντων από το ΥΠΑΙΘ Πανελλήνιων Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2022 (που οδηγούν και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2022) Φυσικών (για το Δημοτικό) και Φυσικής (για το Γυμνάσιο και το Λύκειο) λόγω της παράτασης των ειδικών συνθηκών της πανδημίας

Πρόσκληση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Πρόσκληση – Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Στον αφρό και στον Βυθό – Έγκριση αιτήματος 2021-2022

Συμμετέχω στην αλλαγή – Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος 20-21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών-μέσω Τοπικής Πρόσκλησης- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021- 2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.