Ενημέρωση σχετικά με τις νέες δυνατότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based Χωροταξικό για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες δυνατότητες της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based Χωροταξικό για Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαδικτυακή ημερίδα «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα»

Αφίσα για τη διαδικτυακή ημερίδα «Φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα»