Πρόσκληση σε εκδήλωση διάχυσης του κοινού προγράμματος EU-UNESCO με θέμα Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση

Πρόσκληση σε εκδήλωση διάχυσης του κοινού προγράμματος EU-UNESCO με θέμα Ενσωμάτωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σεμιναρίου

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022