Επισκέψεις σχολικών ομάδων σε Εκθέσεις του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχολικό έτος 2021-2022

Επισκέψεις σχολικών ομάδων σε Εκθέσεις του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχολικό έτος 2021-2022

Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID 19

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/02-09-2021 του Δ.Σ) σας
διαβιβάζουμε το έντυπο του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Η νέα σχολική
χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19: Προκλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για την
ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών (Σχολ. Έτος 2021-2022)»

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών