Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool

…Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, οιυπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τονσχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων…

Το πλήρες κείμενο: Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool