Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

…Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στον ορισμό Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών ανά Εκπαιδευτική Ενότητα…

Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

Υπεύθυνη Δήλωση

Επιμορφωτική διημερίδα “Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές”

Διαβιβαστικό – Πρόσκληση, πρόγραμμα και βιβλίο περιλήψεων διημερίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”

Πρόγραμμα – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ