Ηλεκτρονική παραγγελία βιβλίων για Τ.Υ. Δευτεροβάθμιας και ΔΥΕΠ

Οι διευθυντές  των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες κατά το σχολικό έτος 2020-21 λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και ΔΥΕΠ και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους για βιβλία για τους μαθητές που φοιτούν σε ΔΥΕΠ και Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα publications.cti.gr του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», από τη Δευτέρα 18-01-2021 έως και την Παρασκευή 29-01-2021.

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης…

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» οργανώνει από το 2012 την καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων….

Το πλήρες έγγραφο: Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων