Έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2021 – GAME CHANGERS (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)»

…Πρόκειται για ένα ανοιχτό πρόγραμμα Ρομποτικής /STEM για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. που απευθύνεται τόσο σε παιδιά 4-6 ετών (First LEGO League Discover) όσο και σε μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας από 6-10 ετών (First LEGO League Explore) και από 9-16 ετών (First LEGO League Create)…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP GREECE 2021 – GAME CHANGERS (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)» του Φιλεκπαιδευτικού, μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δράση για την Εκπαίδευση Eduact για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS_KA3_reflecting 4 Chang _R4C

…Το έργο Reflecting for Change (R4C) έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης «εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και έναν οδικό χάρτη σε μια απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της αειφόρου καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων….

Το πλήρες έγγραφο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο ERASMUS_KA3_reflecting 4 Chang _R4C

Διαβιβαστικό

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2020-2021

…εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-2021 την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School) και «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα»,…

Το πλήρες έγγραφο:  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2020-2021

Υποβολή Εργασιών 12ου τεύχους επιστημονικού περιοδικού «Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (ISSN: 2408-0594)”

Η Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας καλεί όσους και όσες εκπαιδευτικούς, λοιπούς επιστήμονες ή επιστημονικούς – κοινωνικούς φορείς, σε Πανελλήνιο επίπεδο, στους τομείς των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, κ.τ.λ.) να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 07/03/2021 και ώρα 14:00, πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στο e-mail : epetirida@gmail.com με την ένδειξη:
Για την Επετηρίδα 12ο τεύχος, 2021…

Το πλήρες έγγραφο:  Υποβολή Εργασιών 12ου τεύχους επιστημονικού περιοδικού «Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (ISSN: 2408-0594)”

Υπόδειγμα εργασιών