Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κόμικς/animation», του Οργανισμού για την Τέχνη και τον πολιτισμό, Πολικός Αστέρας, για το σχ.έτος 2020 – 2021»

….Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
1. Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους….

Το πλήρες έγγραφο: Chaniartoon School Awards 2021

Διαβιβαστικό – Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κόμικς/animation», του Οργανισμού για την Τέχνη και τον πολιτισμό, Πολικός Αστέρας, για το σχ.έτος 2020 – 2021»

Υπεύθυνη δήλωση

Προκήρυξη διαγωνισμού του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2020

…ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
1. Εθνική Πολιτική και Στρατηγική
α. Εθνικοί σκοποί και διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής.
β. Διεθνείς Οργανισμοί και συμμαχίες ως παράγοντες για την
διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής….

Το πλήρες έγγραφο: «Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» – Διαγωνισμός»

Διαβιβαστικό – Προκήρυξη διαγωνισμού του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2020