Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 113/2020/8-9-2020 και 118/2020/22-10-2020 εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την επικοινωνία (δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των συνεργατών του Έργου «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωσης της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση Άδειας Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση