Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Λόγω της άμεσης έναρξης λειτουργίας της σύγχρονης εξΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που αφορούν την πανδημία και στο πλαίσιο υποστήριξης των Δημοτικών Σχολείων Κυκλάδων,
η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου Ειρήνη Τσαβαλά, Μαριλένα Γιαννούλη και Πέτρο Προβελέγγιο διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή…

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχ.έτος 2020-21

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21