Ανακοινοποίηση των τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινοποιούμε τους πίνακες των τοποθετήσεων για τις αποσπάσεις εντός του νομού Κυκλάδων μετά την εκ νέου συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (αρ. πράξης 14/07-08-2020) και την επανεξέταση των:

α) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70 της νήσου Νάξου
β) Τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ86 της νήσου Πάρου

Όλες οι υπόλοιπες προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παραμένουν ως έχουν, βάσει της υπ’ αριθ. 13/04-08-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ.

Πίνακας τοποθετήσεων – Ανακοινοποίηση