ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020 (Δ’ ΦΑΣΗ)

  • Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Α’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

 

  • Β’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΠΕ60-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Β’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

 

  • Γ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)  

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΠΕ60 ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Γ’ Κυκλάδων (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

 

  • Δ’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ70)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ60)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ70-ΕΑ)

Τοποθετήσεις Δ’ Φάσης Αναπληρωτών Δ’ Κυκλάδων (ΠΕ60-ΕΑ)

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση