Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, κλ.ΠΕ60 – ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα οργανικών κενών για την οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60-νηπιαγωγών (αφορά μόνο στη Β’ περιοχή μετάθεσης και στο 1/θ Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου Θήρας)

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-νηπιαγωγών του άρθ.73 του Ν.4589/2019 για δήλωση οριστικής τοποθέτησης εντός της περιοχής διορισμού τους στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός…