Γνωστοποίηση ΦΕΚ Α΄ 70

마인크래프트 0.12.1 다운로드

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), δημοσιεύθηκαν διατάξεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα άρθρα 204, 207, 209 και 220 tbadmin .

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

포켓 몬스터 블랙 한글판 다운로드

Πρόταση ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων για οριστικές τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ60, κλ.ΠΕ70, κλ.ΠΕ86 και κλ.ΠΕ06 Γενικής Παιδείας 2019

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους αρχικούς πίνακες σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ60, κλ.ΠΕ70 και κλ.ΠΕ86 Γενικής Παιδείας 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ web crawls . 08/13-5-2019 συνεδρίασή του. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί των πινάκων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχής γενομένης από την Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 (δηλαδή έως και την Πέμπτη,…