Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποιούμε την 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/ 2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και…

Ενημέρωση για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης

Αναστολή συγκέντρωσης (εκ μέρους των Διευθύνσεων) αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για απόδοση μουσικών ειδικεύσεων, μέχρις ότου να οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για την απόδοση μουσικών ειδικεύσεων….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης

Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Στ΄τάξης Γ΄ενότητας Νομού Κυκλάδων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 Μαριλένα Γιαννούλη διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 των τμημάτων της Στ΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Γ΄ενότητας Νομού Κυκλάδων με θέμα: «H διδακτική αξιοποίηση της παραγράφου στο πλαίσιο μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»….

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Στ΄τάξης Γ΄ενότητας Νομού Κυκλάδων

Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Όπως προβλέπεται από τον Ν4551/18 με την αριθμ. 4796/2018(ΦΕΚ6124/Β/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).
Στη συνέχεια παρατίθενται οδηγίες που αφορούν ειδικά θέματα της εφαρμογής του μέτρου στους επιβάτες…

Το πλήρες κείμενο: Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

4796/2018(ΦΕΚ6124/Β/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση

Επιμορφωτική ημερίδα για τους Εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ70 των τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου και Αντιπάρου

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 Πέτρος Προβελέγγιος οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για τους Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 που διδάσκουν στα τμήματα Α΄ και Β΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου και Αντιπάρου με θέμα: «Θέματα διαχείρισης διδακτικών αντικειμένων της Α΄ και Β΄ τάξης»με τη συμμετοχή του ΚΕΣΥ Νάξου.

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτική ημερίδα για τους Εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ70 των τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου και Αντιπάρου

Διαβιβαστικό Επιμορφωτικής Ημερίδας

Δράσεις του Δημοτικού σχολείου Λευκών – Κώστου Πάρου στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”

Δράσεις του Δημοτικού σχολείου Λευκών – Κώστου Πάρου στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”.

Επιστημονικό Διήμερο – Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει στις 4 και 5 Απριλίου 2019 στο Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16, 106 72, Αθήνα) Επιστημονικό Διήμερο με θέμα Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών.  

Το πλήρες κείμενο: Επιστημονικό Διήμερο – Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα του Συνεδρίου

27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβιβαστικό Συνεδρίου

Ενημέρωση αναφορικά με το 27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης