Για 1η ακαδημαϊκή – σχολική χρονιά το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στη Ρόδο, δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για:

 • αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • αποφοίτους/ες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία,
 • εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον στη Μουσική Αγωγή,
 • επαγγελματίες εκπαιδευτικούς Μουσικής για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους,

παρέχοντας, αφενός, γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, και, αφετέρου, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών για το σχεδιασμό και τη διδακτική του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς χώρους.

Από το 2018-2019 προσφέρεται Εξ Αποστάσεως το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική Παιδαγωγική διάρκειας 2 εξαμήνων, το οποίο αποδίδει 22 ECVET (βλ.σχετ.https://www.iky.gr/el/ecvet)

και περιέχει 12 θεματικές ενότητες ειδικού μουσικοπαιδαγωγικού και γενικού παιδαγωγικού ενδιαφέροντος ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Θέματα Ιστορίας και Επιλεγμένου Ρεπερτορίου της Μουσικής
 2. Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης
 3. Παιδαγωγική και Τεχνικές Διεύθυνσης Χορωδιακών Συνόλων
 4. Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή: Μελέτη περιπτώσεων στο σχολικό χώρο
 5. Μουσική και άλλες Τέχνες
 6. Μουσική Εκπαίδευση και Πολιτιστική Πολιτική
 7. Διδακτική της Μουσικής

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Παιδαγωγικής Πράξης
 2. Οργανωσιακή Ψυχολογία
 3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα: Παιδαγωγικές εφαρμογές
 4. Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας
 5. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και προετοιμασία Portfolio Εκπαιδευτικού

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστοχώρο του ΚΕΔΙΒΙΜ: http://e-epimorfosi.aegean.gr/course/mousiki-1/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2018 μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο http://e-epimorfosi.aegean.gr/registration/?

Για περισσότερες πληροφορίες και δια ζώσης επικοινωνία μπορείτε να καλείτε ή να αποστείλετε email ως εξής:

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)  E-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr