Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

έως τη Δευτέρα 24/09/2018, ώρα 13:00

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/prokirixeis.htm