Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας “Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική υγιεινή”

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζοντας την αξία της επένδυσης της κοινωνίας στα υγιή παιδιά και κατά συνέπεια στους μελλοντικούς υγιείς πολίτες, …. προσφέρει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση: “Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική υγιεινή”…

Το Πρόγραμμα απευθύνεται  σε επαγγελματίες Υγείας και σε εκπαιδευτικούς  (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) προκειμένου  να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες  σε θέματα  πρόληψης, αγωγής και προαγωγής…

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση