Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας “Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική υγιεινή”

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζοντας την αξία της επένδυσης της κοινωνίας στα υγιή παιδιά και κατά συνέπεια στους μελλοντικούς υγιείς πολίτες, …. προσφέρει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Υγείας με κατεύθυνση: “Προαγωγή Υγείας παιδιών και εφήβων – Σχολική υγιεινή”…

Το Πρόγραμμα απευθύνεται  σε επαγγελματίες Υγείας και σε εκπαιδευτικούς  (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) προκειμένου  να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες  σε θέματα  πρόληψης, αγωγής και προαγωγής…