Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Ελλάδα, το οποίο αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας και τον σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων για την ανάδειξη και την ενίσχυση των σχέσεων των δύο πολιτισμών….

Το πλήρες κείμενο: Διαβιβαστικό Συμφώνου Συνεργασίας Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ινστιτούτου Γκαίτε

Σύμφωνο Συνεργασίας Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ινστιτούτου Γκαίτε