Πίνακας με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μαθηματικών της Μονοτμηματικής Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για απόσπαση για το σχ. έτος 2018-19.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου