Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση