Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών για ένταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών

수학 교과서 다운로드

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

tvcast video