Διοργάνωση Διημερίδων και Βιωματικών Εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο

Download the doorpaint

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το ΙΕΠ εγκρίνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών διημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων, στη Ρόδο και τη Σύρο, με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» 노브레인 mp3 다운로드 .

Το πλήρες κείμενο: Διοργάνωση Διημερίδων και Βιωματικών Εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο

iPad paper