Διοργάνωση Διημερίδων και Βιωματικών Εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το ΙΕΠ εγκρίνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών διημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων, στη Ρόδο και τη Σύρο, με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση».

Το πλήρες κείμενο: Διοργάνωση Διημερίδων και Βιωματικών Εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο