Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet και E-Twinning για το σχ.έτος 2017-18

Download The Bell Tower

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 임재범 이름 다운로드 . 188142/ ΓΔ4/2-11-2017 εγκυκλίου με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,…