Το WWF Ελλάς ξεκινά φέτος το πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» για την βιώσιμη και υγιεινή διατροφή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού για το θέμα της διατροφής αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εστιάζει στο θέμα της υγείας. Έχει ετοιμαστεί εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου παράλληλα με την υγεία εξετάζεται και μια λίγο πιο άγνωστη πλευρά της διατροφής, τη σχέση της με το περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο: «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» , το πρώτο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο για την διατροφή και το περιβάλλον