Τοποθετήσεις αναπληρωτών 14/10/2016

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Δευτέρα 17-10-2016 και να αποστείλουν στη ΔΠΕ Κυκλάδων μέσω της Διεύθυνσης τους σχολείου την αναφορά ανάληψής τους.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών:

Τοποθετήσεις αναπληρωτών μέσω τακτικού προυπολογισμού 14/10/2016

Τοποθετήσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ 14/10/2016

Τροποποίηση τοποθετήσεων – Βελτίωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 14/10/2016

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο νέο σχολείο τοποθέτησής τους την Δευτέρα 17-10-2016 και να αποστείλουν στη ΔΠΕ Κυκλάδων μέσω της Διεύθυνσης τους σχολείου την αναφορά ανάληψής τους.

Τροποποίηση – Βελτίωση αναπληρωτών 14/10/2016