Τοποθετήσεις αναπληρωτών 14/10/2016

StarCraft

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Δευτέρα 17-10-2016 και να αποστείλουν στη ΔΠΕ Κυκλάδων μέσω της Διεύθυνσης τους σχολείου την αναφορά ανάληψής τους in front of the Lord’s presence .

Τοποθετήσεις αναπληρωτών:

Τοποθετήσεις αναπληρωτών μέσω τακτικού προυπολογισμού 14/10/2016

Τοποθετήσεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ 14/10/2016

hello mr monkey

Τροποποίηση τοποθετήσεων – Βελτίωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 14/10/2016

laser mouse driver

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο νέο σχολείο τοποθέτησής τους την Δευτέρα 17-10-2016 και να αποστείλουν στη ΔΠΕ Κυκλάδων μέσω της Διεύθυνσης τους σχολείου την αναφορά ανάληψής τους Lg SmartShare Download .

Τροποποίηση – Βελτίωση αναπληρωτών 14/10/2016

크롬 68버전 다운로드