Νέα εγκύκλιος αποσπάσεων – ανακλήσεων – ενστάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή στο ΟΠΣΥΔ η υποβολή νέων αιτήσεων – επανεξετάσεων – ενστάσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ανακλήσεων αποσπάσεων (εκτός των αποσπάσεων σε φορείς), όπως περιγράφεται στην σχετική εγκύκλιο.

 

Εγκύκλιος