Νέα εγκύκλιος αποσπάσεων – ανακλήσεων – ενστάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

kmspico 10.2 다운로드

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή στο ΟΠΣΥΔ η υποβολή νέων αιτήσεων – επανεξετάσεων – ενστάσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ανακλήσεων αποσπάσεων (εκτός των αποσπάσεων σε φορείς), όπως περιγράφεται στην σχετική εγκύκλιο 구글 확장프로그램 동영상 다운로드 .

 

Εγκύκλιος

시사인 다운로드