Απόφαση συγκρότησης ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Τροποποίηση Απόφασης συγκρότησης ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Α. Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων, ως Πρόεδρος.
 2. Παναγάκη Μαριαλένα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Λευκών-Κώστου Πάρου, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Παπάς Βησσαρίων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντής του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, ως μέλος.
 4. Καφτηράνης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε., ως μέλος.
 5. Καλημερίδης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε., ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα

 1. Κορκοδείλου Μαργαρίτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου.
 2. Γεννάδιος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου.
 3. Ηλιοπούλου Αναστασία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου.
 4. Ρούσσος Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.
 5. Μουκατεμίδης Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Β. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α)των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:

Τακτικά μέλη

 1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, ο οποίος υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων.
 2. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11, ο οποίος υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ» σχολή.

Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων:

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

Τακτικά Μέλη

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά 29, Καρέας)
 2. Καψάλης Γεώργιος, ?ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ? (Ανδρέα Κάργα 14 – Σύρος)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ρηγούτσος Αντώνιος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΕΛΑΣΑΛ (Κυβέλης 19-Αθήνα)
 2. Βουτσίνου Κωνσταντίνα, ?ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ? (Ανδρέα Κάργα 14 – Σύρος)

Σύμφωνα με την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.Φ.31.1/12328/21-12-2016 Απόφασης συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων ως προς το γραμματέα και τον αναπληρωτή του:

Συγκεκριμένα, Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων με θητεία από 01-09-2017 έως και 31-12-2018 ορίζεται η Κωνσταντινίδου Χριστίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Αναπληρώτρια Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων με θητεία από 01-09-2017 έως και 31-12-2018 ορίζεται η Τσιρονίκου Γλυκερία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.