Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Ελένη Μιχαλάκη
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ08
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79349
Email:
oikthe@dipe.kyk.sch.gr

 • Μισθοδοσία Μονίμων
 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών Τακτικού
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μονίμων
 • Υπηρεσιακές βεβαιώσεις μονίμων

Αναστασία Μπούρδου
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΠΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • Μεταφορές μαθητών

Άννα Γκύλα
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΔΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Παρουσιολόγια αναπληρωτών
 • Π.Μ αναπληρωτών ΕΣΠΑ – ΠΔΕ
 • ΟΠΣΥΔ
 • Οδοιπορικά – Υπερωρίες αναπληρωτών ΕΣΠΑ
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών
 • Υπηρεσιακές βεβαιώσεις αναπληρωτών

Ιωάννα Δαλεζίου
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΤΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 82465
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Μισθώματα
 • Υπερωρίες μονίμων
 • Βιβλία Β’ Ξένης Γλώσσας
 • Έξοδα Μεταθέσεων
 • Οδοιπορικά μονίμων
 • Χορήγηση ακουστικών βαρηκοΐας

Μαρία Αρμακόλα
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΔΕ01- ΠΛΗΡ
Τμήμα:
Οικονομικό
Τηλέφωνο:
22810 79356
Φαξ:
22810 79229
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ – ΠΔΕ
 • Υπερωρίες αναπληρωτών ΕΣΠΑ