Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άννα Ρέππα
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Λειτουργία Σχολικών Μονάδων
 • Εγγραφές, Μετεγγραφές, Φοίτηση
 • Κτιριακά, Ολοήμερα
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικά Θέματα)

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79271
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Γραμματεία Διευθύντριας
 • Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
 • Γραμματέας Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ
 • Γραμματέας Κοινού ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
 • Πειθαρχικές υποθέσεις

Γλυκερία Τσιρονίκου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 82226
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Γραμματεία Διευθύντριας
 • Έλεγχος γνωσιότητας πτυχίων, προϋπηρεσιών και λοιπών δικαιολογητικών μονίμων εκπαιδευτικών
 • Έλεγχος φωτοαντιγράφων

Καλλιόπη Μπάιλα
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ60
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 82226
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Άδειες μονίμων
 • Άδειες αναπληρωτών
 • Αλφαβητικό Μητρώο εκπαιδευτικών