Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Νόμος για τις υποστηρικτικές δομές

Εγκύκλιος 2018

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 79/2017

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν.1566/85

Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων Π.Δ.200/98 και Π.Δ.201/98

Ωρολόγια προγράμματα δημοτικών σχολείων ΕΑΕΠ ν.1327/11

Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος δημοτικών σχολείων ν.1345/11

Ωρολόγια προγράμματα νηπιαγωγείων και ολοήμερων νηπιαγωγείων ν.1420/07

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Υπαλληλικός Κώδικας ν. 3528/07

Κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ν. 4172/13

Νομοθεσία αδειών μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση v. 3848/10

Σύσταση κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Καθήκοντα στελεχών εκπαίδευσης

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Καθορισμός ειδικού επιμισθίου εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό