• Προκηρύξεις Διοικητικού και Τομεακών Γραμματέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (71ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (70ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (72ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Π.Δ. 18 – ΦΕΚ 31_23/02/2018