…το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Μνημείων, η οποία έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, και να προχωρήσουν στον προγραμματισμό δράσεων διάρκειας έως δύο διδακτικών ωρών,…

Το πλήρες κείμενο: Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων 2019